Hộp nút bấm phòng nổ loại 2,3 nút

Hộp nút bấm phòng nổ loại 2 nút: BZA1-5/36-2

Điện áp 36V

Dòng điện 5A

Hộp nút bấm phòng nổ loại 3 nút:BZA1-5/36-3

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo