Công ty cổ phần Cơ điện Yên Hưng

Địa chỉ: Km7 – Phường Đông Mai – Thị xã Quảng Yên – Tỉnh Quảng Ninh
Hotline/ fax: 0389133999, 0767133999
Email: codienyenhung.emc@gmail.com