Khởi động từ đảo chiều

Khời động từ phòng nổ mã hiệu: QJZ-80/1140(660)N

Điện áp 1140(660)V

Dòng điện 80A

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo