nam card Yên Hưng
Kết nối với chúng tôi
Đội ngũ kinh doanh
icons support

PHẠM THỊ HUỆ

Phòng kinh doanh

038.9133.999

Công ty cổ phần Cơ điện Yên Hưng
KM7 - Đông Mai - Quảng Yên - Quảng Ninh
ĐT: : 0203 3873566  - FAX: 033.3854090
EMAIL: codienyenhung@gmail.com